Gerhard Rühm

Ger­hard Rühm, 12.2.1930, Viyana
 
 

bilindik bir konunun varyasyonu

ondan biri git­ti
dokuz­dan sɪrf sek­izi kaldɪ
sek­iz­den yedisi
yedi­den altɪsɪ
altɪ­dan beşi
beşten dördü
dört­ten, kesin tah­min etmişsindir, üçü
ki o da azaldɪ
ve bir­d­en­bire iki­den kaldɪ sɪrf
ikisi
ve her ikisi de kork­maya başladɪ
sonuç­ta yal­nɪz kalmak­tan
çünkü kaçɪnɪl­maz gibiy­di
ama mut­la­ka bu bile
uzun sürmeye­cek­ti
 

Ger­hard Rühm
Alman­cadan çeviri: © Safiye Can, 2018

Yazarɪn sesin­den şiirin orji­nali­ni (“vari­a­tion eines bekan­nten the­mas”) din­le­mek için buraya
Orig­i­nal aus: “geschlech­ter­d­ings. chan­sons romanzen gedichte.”, Rein­bek bei Ham­burg: Rowohlt Ver­lag, 1990