Kitaplar


Alman­ca Kitaplar

Safiye Can

Şiir ve Pan­de­mi
Şiir

(Poe­sie und Pan­demie
Gedichte)

Yayınevi: Wall­stein Ver­lag, Göt­tin­gen
€ 18,00 (D)

96 S, ISBN 978−3−8353−5008−3
€ 18,00 (D)
1. Baskı 2021, 2. Baskı 2022

 

Dieses Bild hat ein leeres Alt-Attribut. Der Dateiname ist rose-und-nachtigall-liebesgedichte-safiye-can-dichterin_wallstein.png

Safiye Can


Gül ile Bül­bül
Aşk Şiir­leri

(Rose und Nachti­gall
Liebesgedichte)

Yayınevi: Wall­stein Ver­lag, Göt­tin­gen
€ 18,00 (D)
96 S., ISBN: 978−3−8353−3609−4
(1.–6. baskı 2014–2016, Größen­wahn Ver­lag yayınevin­de yayım­landı)

1. Baskı 02.3.2020
2. Baskı 17.3.2020

 

Safiye Can

Kayıp toplumun çocuk­ları
Şiir

(Kinder der ver­lore­nen Gesellschaft
Gedichte)


Yayınevi: Wall­stein Ver­lag, Göt­tin­gen
€ 18,00 (D)
Mart 2017

96 S., ISBN: 978−3−8353−3048−1
Baskı: 2

 

Safiye Can


Bu durağı ben kendim yap­tım
Şiir

(Diese Hal­testelle hab ich mir gemacht
Gedichte)


Yayınevi: Größen­wahn Ver­lag, Frank­furt
€ 16,90 (D)
Ağus­tos 2015


120 S., Hard­cov­er
ISBN : 978−3−95771−049−9
Baskı: 3 (4. Baskı Wall­stein Ver­lag Yayınevin­de gerçekleşecek)

 

Safiye Can


Gül ile Bül­bül
Aşk Şiir­leri

(Rose und Nachti­gall
Liebesgedichte)

Yayınevi: Größen­wahn Ver­lag, Frankfurt/M.
€ 16,90 (D)
Ocak 2014


120 S., Hard­cov­er
ISBN: 978−3−942223−64−5
Baskı: 6 (7. Baskı Wall­stein Ver­lag Yayınevi, 2020’de gerçekleşecek)

 

Safiye Can


İki yarım iki tam
Öykü

(Das Halb­halbe und das Ganz­ganze
Erzäh­lung)

Yayınevi: Ver­lag Lit­er­atur Quick­ie, Ham­burg
€ 2,50 (D)

50 S., Paper­back
ISBN: 978−3−942212−96−0

Ocak 2015

——————————————————————-

Ҫeviri Şiir

Ataol Behramoğlu
Ҫeviri ve editör: Safiye Can

Yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver
Şiir


(Im Herzen ein Kind in der Tasche ein Revolver
Gedichte)


İki dil­li — alman­ca türkçe, CD ile
Yayınevi: Elif Ver­lag, Net­te­tal
€ 16,00 (D)

ISBN: 978–3981750980, Kasım 2016

——————————————————————-


Der­gi Yayımcılığı

die horen. Ede­biy­at, Sanat ve Eleştiri Der­gisi
Iki cilt: Somut ve görsel şiir üzer­ine
Editör­ler: Safiye Can ve Jür­gen Krätzer

SAYI 271
14,00 Euro, Ekim 2018, 192 S.
SAYI 272
14,00 Euro, Ekim 2018, 184 S.