Franz Mon

Franz Mon ve Safiye Can
© Roman­fab­rik, Frank­furt 2017

altal­ta

bir şey çɪk­tɪ mɪ?“
„bir sincap.“
„düz mü yamuk mu?“
„tüylü ve hariku­lade kɪvrak kuyruklu.“
„peki bir mi iki ayak­lɪ mɪ?“
„eşitkalçalɪ. mut­la­ka beğeneceksin.“
„han­gi yük­sek­lik­ten, söyle­sene han­gi yükseklikten?“
„yük­selişte hâlâ, durmaksɪzɪn.“
„hay­al­lerinin muradɪ­na mɪ?“

Franz Mon (Doğum: 06.05.1926, Frank­furt, Almanya. Edit: Maale­sef 2022 sen­esinde vefat etmistir)
Alman­cadan çeviri:
© Safiye Can, Nisan 2018 (şiirin ismi „untere­inan­der“)