14 Nov

Lesung Gelsenkirchen 2024

25.8.2024, 18h
Lit­er­atur­fest: Ferngespräche
(Evas Weg)

Lesung mit Gespräch
Safiye Can und Lina Atfah
Mod­er­a­tion: Hakan Akcit

Ort: Gelsenkirchen
Genau Infos folgen

Org.: Hel­mut Warnke
Ver­anstal­ter: Ron­ja Kokottliteraturgebiet.ruhr
c/o Lit­er­atur­büro Ruhr e. V.
Jovy­platz 445964 Glad­beck