20 Jan

Türkische Presse “Post” über “Rose & Nachtigall”

post almanyada yasayan türk yazarlar sairler rose und nachtigall20.01.2014 von Oktan Erdikmen:

Quelle hier

OFFENBACH – Almanya’da yaşayan Şair ve Çevir­men Safiye Can’ın şiir kitabı Rose und Nachti­gall (Gül ve Bül­bül), Größen­wahn Yayınevi tarafın­dan yayım­landı. Önsözünü Eleştir­men Ger­hardt Csejka’nın, kitabın son kıs­mın­da­ki gül ile bül­bül metaforu üzer­ine 12 say­falık açık­la­ma yazısını ise Tar­ih Romancısı Murat Tuncel’in kaleme aldığı kitap­ta, Safiye Can’ın Alman­ca yazdığı “Rose und Nachti­gall” şiirinin Hakan Akçit tarafın­dan yapılan İngilizce çevirisi de bulunuyor.
 12 yıldır sahnede şiir­leri­ni, öykü­leri­ni ve şiir çevir­i­leri­ni okuyan Safiye Can’ın ilk şiir kitabı olan 120 say­falık bu çalış­mayı, 16,90 avro karşılığın­da 24 Ocak 2014 tar­i­hin­den itibaren satın almak mümkün.
“Rose und Nachti­gall” – Liebesgedichte‬ von Safiye Can, ilk olarak 13 ‑16 Mart 2014 tar­ih­leri arasın­da düzen­lenecek olan Leipzig Kitap Fuarı’nda tanıtılacak.