31 Aug

Übersetzung Litauisch 2019

Über­set­zung ins Litauis­che, 31.08.2019


Ste­bi­u­osi

Ste­bi­u­osi
kodėl šian­di­en visi žmonės šyp­sosi
jie šyp­sosi miesto cen­tre
jie šyp­sosi prie sar­gy­bos būstinės
jie šyp­sosi val­gy­da­mi ledus
jie šyp­sosi kil­da­mi eskala­to­ri­u­mi
jie šyp­sosi traukiny­je
jie šyp­sosi stotelėje

tuomet supran­tu
tai né jie yra tie, kurie šyp­sosi
aš esu ta, kuri šyp­sausi
jie tik atsako.

(iš kny­gos: Safiye Can „Kinder der ver­lore­nen Gesellschaft“, „Ich wun­dere mich”)


Über­set­zung: Nijolė Daujotytė