24 Okt

Anthologie edition esefeld & traub 2017

Okto­ber 2017
Antholo­giebeiträge mit aus­gewählten Fotografien in:

BENIMIST
Mein Istan­bul Ben­im İstanbul’um My Istanbul
Hrsg. von Sefa İnci Suvak und Sule­man Taufiq
Fotografen: Cana Yıl­maz und İske­nder Muh­lis Kenter
320 Seit­en, 130 S/W- und Farbabbildungen
24,5 x 30 cm, Hardcover
Deutsch / Englisch / Türkisch
ISBN 978−3−9818128−0−0

edi­tion ese­feld & traub, 2017

Texte von

Sabine Adate­pe / Çiğ­dem Aky­ol / Erdoğan Altındiş / Sil­via Arm­bruster / Bur­cu Arslan / Oya Bay­dar /  Tacis­er Belge / Sevil Binat / Dilşad Budak Sarıoğlu / Orhan Çalışır / Safiye Can / Mah­mut Celayir / Zehra Çirak /
Alpay Erdem / Orhan Esen / Selçuk Esen­bel / Emirhan Göral / Axel Gör­lach / Dinçer Güçyeter / Ned­im Gürsel /  Ned­im Haz­ar / Hayri Inönü / Yade Kara / Metin Ken­ter / Bet­ty Kolodzy / Klaus Kreis­er / Almut Küp­pers / 
Ömer Zülfü Livaneli / Dieter Mam­mel / Anja Mas­soth / José F. A. Oliv­er / Muhsin Omur­ca / Bige Örer / Cem Özdemir / Nihal Akman Özdemir / Selim Özdoğan / Ger­hard Polacek / Mar­ti­na Priess­ner / Edzard Reuter / 
Şafak Sar­içiçek / Joachim Sar­to­rius / Fazıl Say / Tülây Schmid / Sven Schnell / Peter Schulze / Katha­ri­na Suck­er / Nil­gün Tas­man /  Sibylle The­len / Michael Thu­mann / Arzu Tok­er / Berna Tükel / Petek Türk­men / 
Achim Wag­n­er / Ger­rit Wust­mann / Feridun Zaimoğlu / Moiz Zilberman 

Zur PDF Leseprobe hierhin