2 Okt

Schüler:innen-Lesung Mousonturm Frankfurt 2022

So. 02.10.22, 15h

Lesung des Pro­jek­ts Lautschriften: Poli­tik im Theater
Die Schüler:innen (Paul-Hin­demith-Schule Frank­furt) aus Safiye Cans Schreib­w­erk­statt “Dichter-Club”, Pro­jekt Lautschriften, lesen aus ihren Werken.
Ort: Mouson­turm, Stu­dio 1, Frank­furt am Main