1 Mrz

Türkische Presse über “Rose und Nachtigall” — e‑posta

01.03.2014

http://www.egazete.de/gul-ile-bulbul-yola-cikti/

Safiye Can: Gül ile bül­bül yola çıktı

Almanya’da uzun yıl­lar­dan beri öykü ve şiir­leri­ni fark­lı antolo­ji ve dergilerde yayın­layan genç şair Safiye Can’ın ilk şiir kitabı ‘Rose und Nachti­gall’ (Gül ile Bül­bül), Grössen­wahn yayınevi tarafın­dan yayım­landı. 120 say­falık kitabın önsözünü ede­biy­at eleştir­meni Ger­hard Cse­j­ka, gül ile bül­bül metaforunu ird­eleyen bölümü ise tar­ih romancısı Murat Tun­cel  son­söz olarak yazdı. Kitap­ta, esere adını veren  ‘Rose und Nachti­gall’ şiiri, Hakan Akçit’in İngilizce çevirisi de bulunuy­or. Geçtiğimiz gün­ler­den itibaren kitapçıların raflarını süsleyen ‘Rose und Nachti­gall’, 13 ‑16 Mart tar­ih­leri arasın­da düzen­lenecek Leipzig Kitap Fuarı’nda da okurlar­la buluşacak.

Felsefe eğiti­mi aldı

Çerkez köken­li bir ailenin çoçuğu olarak Offenbach’ta dünyaya gelen Safiye Can, Frank­furt Goethe Üniversitesi’nde Felsefe, Psikanal­iz ve Hukuk eğitimi’nin ardın­dan Mag­is­ter Artium unvanını en iyi dere­ceyle aldı. Halen Sanat Tar­i­hi, Alman Dili ve Ede­biy­atı eğiti­mi­ni sürdüren Can, Nazım Hik­met, Atil­la İlh­an ve Ataol Behramoğlu’nun da araların­da olduğu usta şair­lerin eser­leri­ni Almanca’ya, Else Lasker Schüler, Wern­er Söll­ner ve Horst Bingel’in şiir­leri­ni de Türkçe’ye kazandır­masıy­la da dikkat çekiyor.